El projecte

El projecte "3ESTACIONS" és un projecte telemàtic cooperatiu d'Iearn-Pangea adreçat als alumnes del 2n cicle d'Educació Infantil. Hi poden participar grups-classe de P3, P4 i P5.
El projecte s'estructura entorn de quatre activitats.
  • En la primera, els grups participants s'han de presentar (octubre).
  • La segona activitat coincidirà amb la TARDOR (novembre-desembre).
  • La tercera activitat amb l'HIVERN (gener-febrer-març).
  • La quarta activitat amb la PRIMAVERA (abril-maig).
A l'ESPAI DELS MESTRES hi trobareu amb més detall el calendari i el contingut de cadascuna de les activitats.


El projecte "3 ESTACIONS" neix a partir del treball realitzat durant alguns cursos al col·legi Pompeu Fabra de Salt: cada nivell d'Educació Infantil treballava un arbre diferent (la morera a P3, el pollancre a P4 i el plàtan a P5) observant-ne la seva evolució al llarg de les tres estacions.


Per participar en el projecte, les escoles trien un centre d'interés: els arbres, les fruites, la roba, el temps metereològic, les festes,... qualsevol aspecte del nostre entorn que vagi canviant a mesura que es succeixen les estacions de l'any (les tres estacions del curs escolar: tardor, hivern i primavera).

Un cop ha triat aquest centre d'interès, realitza les activitats, que li són més adequades a la seva programació i les penja en el blog del projecte. Cada intervenció ha d'acabar amb una pregunta que hauran de respondre les altres escoles.

Per a inscripcions i més informació sobre el projecte, adreceu-vos a la coordinadora: Margarita Guinó - mguino4@xtec.cat